TV Berghem: C-support: Ondersteuning voor Corona patiënten.

Aan het begin van 2020 was ons land aan de beurt: Corona / COVID-19 greep als een dolle om zich heen. In enorm tempo werden heel veel mensen besmet met deze tot dan toe onbekende, nieuwe, ingrijpende ziekte.
Vanaf 1 oktober 2020 wordt, in opdracht van VWS, de ervaring van het Q-support team nu ook ingezet om Covid-19 patiënten te ondersteunen.
Q-koorts en Covid-19 hebben gemeen dat de patiënt voor langere tijd de gevolgen ervan kan ondervinden.
Ten aanzien van de gezondheid maar ook op het gebied van financiën, behoud van werk en psychosociale problemen.

De inzet van C-support in bedoeld voor Covid-19 patiënten die langdurig klachten ondervinden van een coronabesmetting.
C-support informeert, adviseert en ondersteunt u op alle leefgebieden waarop deze complexe en nog onbekende ziekte ingrijpt: gezondheid, (psycho)sociaal en werk & inkomen. Dat kan kortdurend zijn, of indien nodig, voor langere termijn.
13 oktober organisseert de werkgroep Berghem Wijzer een lezing en komt Annemieke de Groot, Directeur-bestuurder van Q-support en C-support, naar onze eigen Berchplaets. Ze zal praten over het pad en ontwikkelingen tot nu toe, de lessen die geleerd kunnen worden uit de Q-koortsepidemie, maar kijkt vooral vooruit naar de uitdaging om te gaan handelen bij heel veel onzekerheden rondom een aandoening met nog onbekende gevolgen.

Vandaag interviewt Marjon Annemieke bij ons in de Eddy van der Wielen studio.