TV Berghem: Ashram Anjali

Menigeen die in Berghem woont heeft ongetwijfeld op de Osseweg een bord in de tuin zien staan op nummer 37.
Het is het Spiritueel centrum Anjali Ashram.
Sinds 2010 is in Nederland de International Vedanta Society gevestigd in Berghem waar Sri Bhagavan de officiële Anjali Ashram in 2015 persoonlijk heeft ingewijd. ‘Anjali Ashram’ is de hoofdlocatie en het spiritueel IVS centrum van Nederland. In de Ashram wordt dagelijks gezongen, gemediteerd en over Vedanta verteld. Elke dag om 10.30u en om 19.00u zijn de bijeenkomsten of Satsangs. Elke ochtend om 10.30u wordt 20 minuten Mahamantra gezongen, gevolgd door meditatie(les) en Vedantales. De avond start met het chanten (zingen) van de Upanishads (heilige geschriften), gevolgd door meditatie en Vedantales. Op beide momenten zijn mensen van harte uitgenodigd om erbij te zijn.
TV Berghem had een gesprek met Brahmacharini Anjali Ma en Prema Malliki.