Han Jansen St Jan de Doper

Stadsdichter Han Jansen leest voor uit eigen werk, het gedicht, St. Jan de Doper.