Han Jansen de Kaardebol

Stadsdichter Han Jansen leest voor uit eigen werk, het gedicht de Kaardebol.