Bevrijdingsdag 2019

Bevrijdingsdag is de nationale feestdag op 5 mei waarop de bevrijding van de Duitse bezetting in Nederland in 1945 wordt gevierd. Nederland en dus ook Berghem, staan op 5 mei stil bij de grote waarde van vrijheid, democratie en mensenrechten.
78 Bergse lopers haalden om 24.00 uur in Wageningen het vrijheidsvuur op en brachten het naar Berghem.